OM OSS

Under Ytan Dyk & Inspektion AB startades i Trollhättan 2011 av Johan Skoglöf, Conny Johanson och Jan Nyvall. Vi har vårt kontor och verkstad i Trollhättan och utgår härifrån med hela Sverige som vårt arbetsfält. Vår utrustning tillverkar, utvecklar och underhåller vi till stor del själva i vår verkstad.

Vi skiljer oss från övriga dykföretag på marknaden genom att vara ett specialistföretag inom undervattensinspektion. Vi är en liten organisation där samtliga i företaget deltar i produktionen, detta för att kunna garantera en bra slutprodukt. Vår huvudverksamhet är att utföra inspektioner och provtagningar åt teknikkonsultbolag, förvaltare av kajer, hamnanläggningar och broar samt kraftverksindustrin och statliga myndigheter. Vi utför även helt oberoende slut- och garantibesiktningar vid anläggningsarbeten samt mindre serviceuppdrag.

Vi utför bro- och kajinspektioner i enlighet med Trafikverkets anvisningar och Svenska kommunförbundens Kajko Kaj. Vi jobbar kontinuerligt i Trafikverkets databas BaTMan. Vi utför inspektionsuppdrag åt kraftverksindustrin i enlighet med RIDAS som är framtaget av föreningen Svensk Energi samt utför inspektioner av ledningar och kablar åt kommunala samt statliga bolag.

Vi jobbar utifrån vårt interna integrerade miljö och kvalitetssystem där miljö, kvalité och nöjda kunder alltid kommer att vara vår ledstjärna.

Vilka är då vi som arbetar på ”Under Ytan Dyk & Inspektion”
Vi är för närvarande fem personer som tillsammans arbetat inom dykeriverksamhet i över 90 år. Vi är utbildade yrkesdykare med B-certifikat som följer gällande arbetsmiljölagstiftning, vi har alla genomgått Trafikverkets broinspektionskurser och har tillsammans utfört över 5500 broinspektioner samt åtskilliga inspektioner av kajer, slussar och kraftstationer samt ledningar och kablar.

Vi är stolta över det jobb vi utför.

Vi hälsar såväl nya som gamla kollegor i inspektionsbranschen välkomna till världen
”Under Ytan”.