2D-SONAR

SONARINSPEKTION
Med vår högupplösta 2D sonar av märket Kongsberg MS 1000 kan vi producera bilder av komplexa byggnadsverk till exempel kajvyer, rena bottenvyer eller sektioner. Det vanligaste uppdraget är kajvyer och bilderna nedan visar exempel på hur man bygger upp bilderna. Tekniken fungerar i princip som ett ekolod med ljudvågor som scannar av de aktuella objekten i en vinkel om ca 30 grader. Skillnaden mot ett sedvanligt ekolod är att frekvensen på ljudvågorna är betydligt högre vilket medför en avsevärt bättre upplösning samt att ljudvågorna kan riktas åt vilket håll som helst, vertikalt eller horisontellt. När man skall avbilda en komplex konstruktion behövs det dock ett antal bilder tagna ifrån olika positioner annars kan skuggeffekter uppstå. Dessa effekter kan enklast beskrivas som om man lyser med en ficklampa mot ett objekt och föremål som befinner sig bakom det upplysta objektet hamnar i skugga. Genom att flytta sonaren och scanna samma objekt från olika håll kan man vid senare redigeringsarbete klippa bort de skuggade partierna. Sonarhuvudet har även en egenskugga på ca 1–1,5m runt sonarhuvudet vilket även i detta fall medför att sonaren måste flyttas och fler bilder måste framställas för att effekten senare skall kunna redigeras bort.

Svep 1

Svep 1

Svep 1 retuscherad

Svep 1 – retuscherad

Svep 2

Svep 2

Svep 2 retuscherad

Svep 2 – retuscherad

Sonarens egenskugga

Svep 1 o 2

De sammansatta bilderna ger en bra bild av en skada i kajmuren som består av stenar som rasat ut.
För att få bort sonarens egenskugga måste ytterligare bilder tas och retuscheras tillsammans.

Svep sammansatta

Resultat av fyra bilder sammansatta och retuscherade.
För att få en bra koppling till verkligheten läggs en bild från ovan vatten in och beskärs.

Svep sammansatta med bild_2

Färdigt resultat

I de enskilda sonarbilderna går det att mäta längd och höjdmått i sonarprogrammets mjukvara. Underlaget är således en utmärkt bas för att snabbt kunna identifiera problemområden i en konstruktion och därefter kunna göra en detaljerad riktad okulärinspektion av området. Sonarbilderna kan även kombineras med foton tagna ovan vatten som visar konstruktionens utseende vilket ger en fantastisk bra referens för var eventuella skador är belägna. Det är också möjligt att kombinera sonarbilderna med ritningsunderlag, ett bra sätt att kontrollera gamla relationsritningar. En vanlig metod som vi använder oss av är att lägga in ett raster i bilden som motsvarar exempelvis 1x1mt för att kunna mäta avstånd i bilderna. Resultaten levereras som en JPEG-fil.

Fler exempel på KAJVYER
Exempelbild Kajvy - Forsvik N sidan

Kajmur i Götakanal som består av flera grundläggningstyper

Exempelbild bro

Exempelbild damm

Exempelbild damm

Exempelbild kajmur

Exempelbild kajmur – skada

Exempelbild bro

BOTTENVY
Vi har producerat ett antal bottenvyer vilket kan vara till stor hjälp när man letar efter specifika föremål. Bilden kan bli svårtolkad om man inte vet exakt vad man letar efter då föremål som ligger inbäddade i bottensediment inte antar förväntat utseende. Även här har vi använt materialet som grund för en inspektion av ett större område av botten inför till exempel en projektering av bro.

bottenplattor

Exempelbild med karta

Exempelbild med ritning

SEKTION/ BOTTENPROFIL
Sektion/Bottenprofiler är ett annat område där sonartekniken fungerar väl. När du sveper i öppet vatten träffar den botten och man får då en bild av bottenprofilen och det tränade ögat kan få en indikation av vilken typ av botten som påträffas, till exempel större sten eller mjukbotten.

Bild11

Bottenprofil från Forsvik – Götakanal med en skada i vänster mur där stenen rasat ur.

Delar under ytan läggs ihop med en ritning. – Sektion
Exempel från en damm.

Sektioner utmed ett brofundament.

Delar under ytan läggs ihop med en bild ovan vatten. – Bottenprofil
Exempel från en bro.