GDPR

Så här behandlar vi personuppgifter

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig.
  • Varifrån vi får uppgifterna.
  • Vilka uppgifterna lämnas ut till.
  • Hur länge uppgifterna sparas.
  • Du har rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade.

Utifrån den kategori som du tillhör, kan tillhöra flera, kan du via nedanstående
länkar få svar på ovannämnda.

Anställd
Kund
Leverantör
Telefonkontakter
Ägare

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Under Ytan Dyk & Inspektion Sverige AB.